Fonduri Europene

  1. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

Project Cycle Management Guidelines

Project Cycle Management Guidelines Release date: 2004

158 pages

Available in the following languages: English / French

Download pdf - 4 MB [4 MB] français (fr)

  1. Abăluţă, Oana, Curteanu, Doru, Popescu, Irina, Managementul proiectelor cu finanţare externă, Metodologia de elaborare, Editura Universitară, Bucureşti, 2004
  2. Suport de curs – Managementul proiectelor europene, finanţat prin proiectul TACIS al Comunitatii Europene si prin Proiectul SMART al Ministerului Afacerilor Externe din Olanda, 2006
  3. Turner, J. Rodney, Simister, Stephen J., Manualul Gower de management de proiect, Editura Codecs, 2004

Comments are closed.